autor posilovny psychiky

Kristian Zen

&

• O mě •

Studoval jsem rok na České zěmědělské univerzitě v Praze a pět let filmovou režii
a scenáristiku, na Filmové Akademii v Písku. Nejsem vystudovaný psychoterapeut,
ani akreditovaný kouč. Věnuji se aktivně těmto “řemeslům”, stejně jako může člověk vyrábět nábytek a nevystudovat tesařinu. Baví-li nás daná činnost, děláme jí, zajímáme se o ní, trénujeme jí a přirozeně nabíráme zkušenosti a zlepšujeme se v ní. Každý může dokázat cokoliv, pokud na tom bude znovu a znovu pracovat. Praxe je základ a pokorné je vědět, že studium, je nekončící. Věnovat se terapii a pomáhat lidem jsem chtěl již v 18 letech, kdy jsem lepil po městě letáky s nabídkou pomoci a hovořil jsem s lidmi o jejich problémech. 
Však cesta mě navedla na filmové studium a po skončení vysoké školy a zkušenostech s edukativními institucemi jsem zhodnotil, že psychologie je stále mou oblastí zájmu a je možné a efektivnější, jí studovat svou cestou. Tedy jsem se začal učit psychologii po svém, pojil jsem jí s praxí a od roku 2015 jsem začal dělat workshopy pro přátelé a začal jednat
s lidmi způsobem, že setkání začala nabývat osobitou psychoterapeutickou podobu. Četl jsem knihy, učil se sledováním práce lidí z oboru a okrajově se vzdělával různými kurzy (Všímavost, Improvizační kurzy, Nenásilná komunikace, Radikální upřímnost, Osho meditace). Velkým přínosem, pro mě byla práce s psychadelickými látkami, však největší školou je pro mě každodenní přítomnost a to co přináší. Mezilidské vztahy, vztahy s těmi nejbližšími a například 7-letý blízký vztah se ženou, je škola k nezaplacení. Neustále se vzdělávám. Vždy je co se učit.


Změnil se mi život, když jsem začal čelit svým strachům. Dovedlo mě to, k mnoha oslabujícím vzorcům a limitům myšlení, přejatých již v dětství. Od rodičů, ze školy, společnosti, médií atd. Začal jsem kultivovat svou mysl, zpracovávat těžké situace minulosti, projevovat city, upřímně
komunikovat, riskovat odmítnutí, více tvořit, důvěřovat si a hledat v konfliktech sebe-reflexi. Přicházím tak ke své přirozené síle, přinášející, sponntánost, vnitřní klid a hravost. Posilovna psychiky je prostor, kde mají lidé podporu zjistit, jaké činy potřebují udělat, mají možnost projevit se ve své komplexnosti a najít v sobě a rozvíjet, své přirozené nástroje vnitřní opory, mysli a těla.


Esencí mé metody, čelit strachu z odmítnutí a dát péči a prostor, té části v nás, která byla, je a bude, vždy dítětem nebo dá se říci, tím zatím, "minimálně ovlivněným člověkem."
Z psychoterapeutických směrů, je mi zcela nejbližsí
 Gestalt terapie, ze které jsem začal přirozeně vycházet ještě dříve, než jsem se o ní dozvěděl.

V posilovně psychiky, je tedy zásadním pilířem, stát se spolu s klientem, opět dětmi, čímž se dostáváme velmi rychle, k jádru problému, které se v drtivé většině případů, zrodily v dětství. Těžké zkušenosti, necitlivá komunikace, absence zdravého vedení, se hned projeví ve způsobu, jak člověk reaguje na výzvy, otázky - a objeví se ta citlivá, malá bytost, která  nevědomě přejala vzorce myšlení a chování, které bolí a oslabují. Ta část nás, která potřebuje péči a prostor, protože nese atributy opravdového štěstí, vycházející z tady a teď.
Důležitou součástí posilovny psychiky, je tedy práce s vnitřním dítětem, práce s rodiči, práce s vzorci myšlení a chování, které dítě přejalo. Zpětně se stavíme za své vnitřní dítě, uvolňujeme staré emoce, vymezujeme si hranice, dáváme najevo své potřeby, truchlíme, hledáme pochopení, posilující přesvědčení a překonáváme přejaté limity. Děláme si z mysli toho nejlepšího parťáka - vnitřní hlas, který nás miluje, ukliďňuje, podporuje a baví. Pokud to je možné a vhodné, klienti jsou vedeni k "reklamaci lásky", která spočívá v konfrontaci s rodičem, či člověkem, s kterým máme těžké vzpomínky a vyřčení toho těžkého v nás k dané osobě, za to dítě v nás, kterému se to před lety stalo. Je to většinou těžký, ale dost úlevný proces, který se pak stává jedním z milníků v životě člověka a s kterým přichází mnoho odpuštění a síly. Též je esenciální, hledat cestu k přírodě, harmonii a vnitřní rovnováze.

design by Kristian Zen © 2020

Posilovna Psychiky se zrodila
roku 2016 a je neustále ve vývoji :)